مرتضی پیری

طراحی سایت آواموج

طراحی سایت آواموج Avamoj.net که خدمات نصب دیش انجام میدهند طی 2 هفته با تمامی درخواست ها طراحی و پیاده سازی شده همچنین امنیت این سایت هم توسط بنده و همکار عزیزم آقای شهاب زالی  انجام گردید .

توضیحات