مرتضی پیری

تامین امنیت سایت اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی

با افتخار تامین امنیت سایت اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی رو به نحو احسنت انجام دادم و خوشبختانه هیچ گونه اشکالی در طول برگزاری فروش بلیط  پیش نیامد و نخواهد آمد 🙂

لینک امضا در سایت اجلاس

لینک

توضیحات